Jak vypadá spokojený klient?

Spokojený klient – sen každého obchodníka. Jak lze definovat klientskou spokojenost? Co je k ní potřeba? Jak si vybudovat dlouhodobý a kvalitní obchodní vztah?

Klientskou spokojenost neovlivňuje pouze obdržení odpovídajících výsledku či zisk plynoucí z uzavřené spolupráce. V tomto případě se jedná jen o dodání služby, za kterou náš klient poctivě zaplatil. Jeho spokojenost ve skutečnosti sahá mnohem dál.

Mít vynikající specialisty, kteří umí doručit slibované výsledky je jedna věc. Stres, kterým si klient prochází ze strachu, aby se kampaň opravdu povedla a on nevynaložil své peněžní prostředky zbytečně, věc druhá. Aby byl klient spokojený, musí spolupráce fungovat komplexně a výsledky jsou jen jednou z jejích částí. Firmy dnes velmi často zapomínají na jakýsi “lidský faktor”. Zaměřují se spíše na to, jak dodat požadovanou službu a nevěnují dostatek pozornosti požadavkům a preferencím svých klientů. Plamínek budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů pak velmi rychle pohasíná.

Co je tedy ke klientské spokojenosti nezbytně potřeba?

  • skutečný zájem o klienta a a jeho předmět podnikání
  • hladká komunikace s obchodníkem i specialistou
  • vzájemná důvěra
  • přehlednost a informovanost o průběhu realizace projektu
  • rychlý nález řešení jakékoliv komplikace
  • dodání slíbených výsledků
  • bezpečnost dat klientů

V průběhu spolupráce se může snadno stát, že náš zákazník začne z ničeho nic měnit dopředu stanovené kroky – předem promyšlený postup, na kterém jsme se během uzavření spolupráce vzájemně domluvili. Domluvené postupy není lehké změnit a nemělo by se tak dít příliš často, zároveň je však zákazník a jeho přání vždy na prvním místě. Mělo by být tedy v zájmu každého obchodníka iniciovat pravidelné konzultace (ať už telefonické či osobní), ujišťovat se že je se svým klientem stále “na stejné stránce”, brát v potaz veškerou zpětnou vazbu a vnímat ji jako příležitost ke zlepšení. Spokojený klient svému dodavateli věří, poskytuje mu potřebné informace a může se na něj obrátit s jakýmkoliv návrhem na změnu či projevem nespokojenosti. Jen takto vznikají opravdu stabilní základy dlouhodobé obchodní spolupráce.